Anda mungkin terlalu seronok menggunakan kredit card sehingga tidak sedar penggunaan tersebut melebihi kemampuan anda untuk membayarnya. Atau pinjaman peribadi yang high commitment dan tidak terurus lagi untuk melunaskan pembayaran. Dan kesan lagi teruk adalah anda...